Huisreglement Kamers met Kansen “2Live Den Bosch”

Welkom bij Kamers met Kansen 2Live!

Om het wonen in 2Live voor alle bewoners en omwonenden plezierig en veilig te houden, is het van belang dat we een aantal huisregels respecteren. Deze huisregels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat je hier fijn en veilig kunt wonen. Indien nodig kunnen deze regels in de loop van de tijd wijzigen door ervaringen binnen of buiten 2Live.

Samen wonen

“Beter een goede buur, dan een verre vriend.” Wij willen jou adviseren om kennis te maken met je buren. Als je lawaai of overlast ervaart, praat dan eerst met je buren/medebewoners voordat je anderen inschakelt. Denk ook aan de wijkbewoners! Ook zij zijn belangrijk om de contacten goed mee te houden. Vorm geen groepjes voor de deur van het pand en plaats daar ook geen fietsen. Fietsen en scooters, ook van bezoekers die langer dan 15 minuten blijven, worden achterom in de fietsenstalling geplaatst. Op deze manier voorkom je dat omwonenden en de buurt overlast ondervinden. Let zelf ook op het volume van je stereo, t.v. , (spel-)computer of het muziekinstrument dat je bespeelt. Na 22.00 uur moet het rustig zijn tot de volgende ochtend 10.00 uur.

Respectvol omgaan met elkaar zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn: grof taalgebruik, fysiek geweld en andere vormen van intimidatie ten opzichte van medebewoners, persoonlijk begeleiders en buurtbewoners zijn uiteraard niet toegestaan.

Begeleidingstraject

Bij 2Live worden veel afspraken gemaakt in onderling overleg tussen jou, je begeleider, begeleider school/werk en andere betrokken personen. Deze afspraken worden in een begeleidingsplan vastgelegd. Het kan daarbij voorkomen dat de afspraken die met jou worden gemaakt, afwijkend zijn van de huisregels. Het begeleidingscontract, de huurovereenkomst en deze huisregels horen bij elkaar. Als jouw houding of gedrag aanleiding vormt tot officiële waarschuwingen, dan zet je daarmee je verblijf bij Kamers met Kansen 2live op het spel.

Dagbesteding

Door alleen maar op je kamer te zitten, kom je niet ver in de maatschappij. Daarom is het nodig dat je een dagbesteding hebt. Dit kan werk (betaald of onbetaald), opleiding of een combinatie van beiden zijn. Als je geen dagbesteding hebt, dan gaan we je helpen om dit op korte termijn (binnen 4 weken voor tenminste 24 uur per week) alsnog te realiseren.

Gebruik kamer/borg

Als bewoner van 2Live gebruik je een deels gemeubileerde en gestoffeerde kamer. Er ligt vloerbedekking en er hangen lampen en overgordijnen. Natuurlijk wil je de kamer ook met je eigen spullen aankleden zodat het jouw plekje wordt. In de muren mag niet gespijkerd, geschroefd of geboord worden. Op alle kamers zijn latten tegen de muur gemaakt, waaraan je dingen kunt ophangen.

Stickers plakken is nergens toegestaan. Posters kun je met behulp van zogenaamde buddies aan de muur bevestigen.

Bij aanvang van je verblijf betaal je, behalve jouw eerste maand huur, ook een bedrag van € 100,00 borg. Deze borg krijg je terug als je kamer en de inventaris bij vertrek in orde is en je een bewijs van inschrijving op je nieuwe woonplek kunt overleggen. Mocht er dus tussentijds iets stuk gaan, meld dit dan bij de begeleiding zodat we voor reparatie kunnen zorgen. Als de schade door jouw toedoen is veroorzaakt, dan worden de kosten van reparatie van jouw borg afgehouden. Als de borgsom daarvoor onvoldoende is, maken we hierover met je een afspraak.

Bezoek

Het is altijd fijn als vrienden en familie bij je op bezoek komen. Voorwaarde is dat de bezoeker tenminste 17 jaar oud is. Als je bezoek wilt ontvangen dat jonger is dan 17 jaar, dan overleg je dit eerst met je persoonlijk begeleider. Natuurlijk ben jij wel verantwoordelijk voor je bezoek: haal ze dus beneden in de hal op en laat je bezoek niet alleen door het pand lopen. Ook blijft je bezoek niet alleen op je kamer, bijvoorbeeld als je boodschappen gaat doen of een begeleidingsgesprek hebt. Bezoek is welkom tussen 10.30 uur en 24.00 uur, op vrijdag- en zaterdagavond tot 02.00 uur. Voor bezoek van medebewoners is het momenteel de afspraak dat ook zij tot 02.00 uur bij je op bezoek mogen zijn. Na 02.00 uur is iedereen op zijn eigen kamer, met uitzondering van de vrijdag- en zaterdagnacht! Daarbij geldt nog steeds de afspraak dat het na 22.00 uur rustig moet zijn! Wil je iemand een nachtje bij je laten slapen, dan kan dat op vrijdag- en zaterdagavond. Daarnaast mag je in overleg met de begeleiding ook nog op één doordeweekse avond één persoon te logeren hebben. Wel verwachten we van je dat je altijd vooraf aangeeft dat je een logé hebt! Let op: het is niet toegestaan dat anderen gebruik maken van jouw sleutels om in het pand of in je kamer te komen.

Als je deur openmaakt voor het bezoek van iemand anders, laat deze bezoeker dan gebruik maken van de intercom. Als er geen reactie volgt, laat het bezoek dan weer uit. Daarmee voorkom je dat een bezoeker door het pand gaat zwerven of dat ongewenst bezoek binnen komt.

Huisdieren

Veel mensen vinden een huisdier erg gezellig. Voor de een is dat een goudvis in een kom of een slang in een terrarium, voor de ander een ratje en de volgende heeft een voorkeur voor een kleine of grote hond. Omdat het erg moeilijk is om daarin de grens te bepalen, hebben wij besloten dat het houden van huisdieren niet is toegestaan. Ook Zayaz, de verhuurder, heeft in de huurovereenkomst bepaald dat het houden van huisdieren in je kamer niet is toegestaan.

Schoonmaken

Jouw woonruimte is jouw verantwoordelijkheid. Als je nog niet weet hoe je die schoon en op orde kunt houden, dan kan jouw persoonlijk begeleider je daarbij ondersteunen. Je huisvuil kun je kwijt in de vuilniscontainer: wel graag pedaalemmerzakken goed dichtbinden om ongedierte tegen te gaan. Op het moment dat je verhuist, laat je jouw kamer schoon achter. Hierover worden bij vertrek afspraken met je gemaakt.

Een aantal ruimtes per verdieping gebruik je samen. Iedereen maakt liever gebruik van een schoon toilet dan van een vuil toilet. Daarom wordt van alle bewoners verwacht dat ze met elkaar de gezamenlijke ruimtes schoonhouden. Met behulp van een rooster worden de taken verdeeld. De taken worden op een vaste dag in de week uitgevoerd. Samen met je persoonlijk begeleider stel je deze dag vast. Het rooster hangt in de keuken. Als jij je taak hebt gedaan, dan meld je deze taak af bij de leiding. Zorg ervoor dat je vaat niet in de keuken blijft staan. Vuile vaat zorgt voor stankoverlast en ongedierte en daarnaast loop je het risico dat je spullen kwijt raakt. De vaat die ’s morgens nog in de keuken staat, wordt door de begeleiding meegenomen en voor je bewaard. Tegen het doen van een extra taak, krijg je jouw spullen weer terug. Hetzelfde geldt ook voor rondslingerend wasgoed.

Algemene veiligheid

In geval van nood moet je het pand snel kunnen verlaten. Binnen ons pand zijn er verschillende nooduitgangen: op bordjes staat de route aangegeven. I.v.m. de brandveiligheid en de toegankelijkheid naar deze uitgangen moeten gangen en trappen vrijgehouden worden. Voor de leiding is het belangrijk om te weten wie er vooral ’s nachts wel/niet in huis zijn, dus meldt het even als je ergens anders slaapt. 
 
 

Persoonlijke veiligheid

Op doordeweekse dagen zal op de meeste uren een persoonlijk begeleider in huis zijn. Er wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht in de hal, bij de achterdeur en in de gangen.

Roken is alleen op je kamer toegestaan. Het is aan jou om de overweging te maken of je dat wel moet willen, vooral ook omdat je ook in deze kamer slaapt. Alle kamers zijn uitgerust met een brandmelder. Een enkele sigaret zal het alarm nog niet doen afgaan. Het alarm reageert wel op veel roken of met meerderen mensen tegelijk roken: de kosten die wij moeten betalen voor een vals alarm zullen we aan jou moeten doorberekenen. Als je buiten rookt, ruim je peuk dan netjes op. Peuken horen bij het afval, dus niet in de tuin, op het terras of balkon!

Alcohol en softdrugs zijn individuele aangelegenheden. Zolang je het met mate gebruikt, anderen, dus ook buurtbewoners, er geen last van hebben en het niet in strijd is met de afspraken die hierover met jou zijn gemaakt, is het geen probleem. Blowen in het pand, bij de voordeur of in de tuin is overigens niet toegestaan. We zijn ons ervan bewust dat we hier niet 24-uur per dag op kunnen toezien. Als het team echter signalen ontvangt over blowen op deze plekken die herleidbaar zijn naar jou, dan zet je daarmee je verblijf op het spel. Het in bezit hebben, gebruiken van of handelen in harddrugs is binnen Kamers met Kansen 2Live niet toegestaan. Dit leidt tot een onmiddellijke beëindiging van het begeleidingscontract en de huurovereenkomst.

Gevaarlijke voorwerpen zoals bijvoorbeeld wurgstokjes, vuur- en steekwapens brengen de veiligheid in gevaar en zijn ook wettelijk niet toegestaan.

Privacy

De post komt binnen via een gezamenlijke brievenbus. De begeleiding zorgt ervoor dat jouw post in jouw afgesloten postbus wordt gelegd.

In alle kamers is een aansluiting voor internet. We verwachten dat jij je online op een respectvolle manier gedraagt. In sommige gevallen mag de begeleiding jouw internetgebruik controleren. Bijvoorbeeld omdat we denken dat je pest of scheldt via social media of aanstootgevende foto’s en filmpjes uitwisselt.

Zonder jouw toestemming mogen er geen foto’s, video- of filmopnames van je gemaakt worden. Je mag deze toestemming te allen tijde weigeren.

Je kamer wordt alleen door de begeleiders betreden als je hiervoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld voor een begeleidingsgesprek. Uitzonderingen hierop zijn als er een vermoeden is van ernstige vervuiling, overlast voor anderen, ongeoorloofde aanwezigheid van iemand anders dan jijzelf of bij ernstige zorgen met betrekking tot jouw welzijn.